Privacyverklaring BKW Group B.V.

De BKW Group (bestaande uit: BKW Group B.V. KvK-nummer 74794868 en BKW Isolatie B.V., KvK-nummer 80363180) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

De BKW Group houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat uw persoonsgegeven zijn beveiligd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • U wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

BKW Groep B.V.
Noordeindseweg 256a
2651 LL Berkel en Rodenrijs
info@bkwgroup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van personen die gebruik maken van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Om relevante advertenties te tonen, ook op websites die niet in beheer zijn van BKW Group B.V.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:  

Toestemming

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 

Een gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te houden van relevante aanbiedingen.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te houden van relevante aanbiedingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw toestemming hebt ingetrokken of als u voor opt-out heeft gekozen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven. Met deze derde partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verder zullen wij uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken op onze website om de functionaliteit van de website te verbeteren en om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Google Analytics cookies om het gebruik van onze website te analyseren en rapporten over de website-activiteit op te stellen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem en niet te herleiden naar individuele personen.
 • LinkedIn Advertenties cookies om relevante advertenties te tonen op basis van uw interesses en om de effectiviteit van onze advertenties te meten.
 • Adverteren via Meta cookies voor het tonen van relevante advertenties op Facebook en Instagram op basis van uw interesses.
 • Google Ads cookies om advertenties te tonen op basis van uw interesses en om de effectiviteit van onze advertenties te meten.
 • Functionele cookies om de website goed te laten functioneren en uw voorkeuren te onthouden.

Mogelijk tonen wij ook andere cookies. Via onze cookiebanner kunt u per cookie uitgebreid bekijken waar deze voor dienen.

U kunt uw toestemming voor het accepteren of weigeren van cookies op elk moment wijzigen door de cookie-instellingen op onze website aan te passen. Houd er rekening mee dat het weigeren van cookies de functionaliteit van de website kan beperken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw gegevens tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een SSL-certificaat om de gegevens die via de website worden verzonden te beveiligen. Ook intern gebruiken we meerdere maatregelen om uw gegevens (digitaal) te beveiligen. Voorbeelden daarvan zijn het gebruiken van sterke wachtwoorden, het versnipperen van papieren met persoonsgegevens en het beveiligen van ons pand.

Cameratoezicht

Wij maken gebruik van duidelijk zichtbare camera’s voor het houden van toezicht op onze bedrijfseigendommen en in het kader van de beveiliging van personen. De camera’s hangen in onze bedrijfsruimte. In onze Privacyverklaring cameratoezicht kunt u lezen hoe wij met de camerabeelden omgaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via info@bkwgroup.nl. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via info@bkwgroup.nl. Als wij er samen niet uitkomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.